Nieuws

27.09.2019
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringstraject om inzicht te krijgen in praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederlandse woningen.
12.09.2019
Warmptepompleveranciers vrezen dat zij geen pompen meer kunnen plaatsen als de minister nieuwe geluidsregels invoert.
11.09.2019
Huizen in noord-Londen gaan verwarmd worden met de overtollige warmte die uit de metrobuizen komt. Hierdoor worden ook de stations koeler.
04.09.2019
Minister Ollongren (voor bouwen en wonen) weigert de nieuwe normen voor het tegengaan van geluidsoverlast door warmtepompen en koelsystemen in woningen aan te passen. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.
01.08.2019
Verschillende initiatieven in Nederland helpen om het tekort aan warmtepompen- en zonneenergiemonteurs aan te pakken.
29.07.2019
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft van 26 juli tot 27 augustus een marktconsultatie geopend voor CO₂-reducerende technologieën
23.07.2019
Een hoge COP is voor leveranciers en distributeurs van warmtepompen van groot belang. Maar hoe betrouwbaar zijn de COP’s die worden gemeld?
01.05.2019
Hier is iedereen die de warmtepomp een warm hart toedraagt van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.
26.04.2019
RVO.nl ontving 5.376 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ voorjaar 2019. Er is ruim € 4,8 miljard subsidie aangevraagd.
19.04.2019
In 2018 groeide het totaal aantal warmtepompen in Europese woningen – de ‘installed base’ – door tot 12 miljoen installaties. Dit blijkt uit voorlopige data die de European Heat Pump Association naar buiten heeft gebracht. Definitieve cijfers over 2018 worden over een maand gepubliceerd.
03.04.2019
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) heeft als visie dat toepassingen van natuurlijke koudemiddelen actief moeten worden gestimuleerd, maar wel op een veilige en economisch verantwoorde manier.
29.03.2019
Op woensdag 9 oktober 2019, organiseert het NPW in samenwerking met Vakmedianet het Nationaal Warmtepompcongres 2019.
22.03.2019
Wijk voor wijk gaat Nederland van het aardgas af en gemeentes hebben een centrale rol in deze warmtetransitie. Om een volwaardig gesprekspartner te zijn voor gebouweigenaren, installateurs en aannemers volgden medewerkers van de gemeenten Westerwolde en Oldambt een incompany cursus van de Warmtepomp Academy. “Je moet het totaalpakket begrijpen.”
12.03.2019
Op de Duitse vakbeurs ISH in Frankfurt worden diverse toestellen gepresenteerd die geen buitenunit meer nodig hebben.
11.03.2019
Voordat lucht/water warmtepompen op de lijst kunnen komen te staan, moet er meer onderzoek komen.
11.03.2019
Volgens Hoogleraar Andy van den Dobbelsteen van TU Delft, is het mogelijk om met behulp van warmtepompen, de Elfstedentocht mogelijk te maken.
15.02.2019
Een buitenunit, prima, maar de buren mogen er niet te veel last van ondervinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil nu wettelijk vastleggen dat het geluid dat de buren bereikt niet boven de 35 dB uitkomt. De markt vindt de eis te streng.
11.02.2019
Warmtepompen, zonne-energie, van het gas af, waterstof... Wat moet je doen als nu je huidige, ouderwetse, cv-ketel stukgaat? We vragen het Lector Duurzame Energie Voorziening Richard van Leeuwen van de hogeschool Saxion.
04.02.2019
Nederland wil met een wijkgerichte aanpak van het aardgas af en daarom hebben gemeenten, woningcorporaties en omgevingsdiensten kennis nodig van alternatieven zoals de warmtepomp. Een eerlijk verhaal over prestaties, rendement én kosten is cruciaal voor het succes van de lokale warmtetransitie, vindt energieadviseur en docent van een nieuwe opleiding over warmtepompen Dick van ‘t Slot.
25.01.2019
Het succes van warmtepompen in bestaande woningbouw staat of valt met een goed doordachte voorbereiding, ontwerp, uitvoering en onderhoud. Ontbreekt de basis, dan kan de gebruiker van een koude kermis thuis komen. Installateurs die inhaken hebben mogelijk goud in handen, maar moeten er wel behoedzaam mee omspringen.
24.01.2019
Met de introductie van een kleine lucht/water-warmtepomp zonder buitenunit biedt Enzavu naar eigen zeggen een ‘betaalbare en eenvoudig te installeren oplossing’ voor typisch Nederlandse woningbouw. Het apparaat, de NAv5AI, kan zowel standalone (all-electric) als hybride (met een hr-ketel) worden toegepast.
09.01.2019
De warmtepomp moet in de toekomst een groot deel van de Nederlanders warm houden, ten faveure van de op gas gestookte cv-ketels. De prijs van een warmtepomp gaat de komende jaren flink omlaag, maar een paar obstakels blijven er nog.
09.01.2019
De prijzen van warmtepompen gaan niet dalen als de vraag naar deze apparaten verdubbelt. ‘Forget it’, zegt Arthur van Schayk, CEO van Remeha verwarmingsketels tegenover De Volkskrant. Warmtepompen zijn nog duur, maar dat zal niet lang meer duren, zo luidt de heersende theorie.
24.12.2018
Energiebedrijf Cogas en woningcorporatie WBO Wonen willen op grote schaal hybride warmtepompen gaan toepassen in de wijk Glinde Hooiland in Oldenzaal. Onlangs zijn beide partijen een onderzoek gestart naar de mogelijkheden.
21.12.2018
Het kabinet zal minimaal honderden miljoenen extra uittrekken om woningen te verduurzamen. Dat blijkt uit een conceptakkoord dat is bereikt aan de klimaattafel die praat over de gebouwde omgeving.
20.12.2018
De bekendmaking van de nieuwe BENG-eisen heeft tot veel verontwaardiging geleid. Ogenschijnlijk lijken de nieuwe eisen vele malen soepeler dan de oorspronkelijke concept-eisen.
18.12.2018
In een ‘pilot Energetisch renovatie’ werden drie woningen van vastgoedverhuurder Rentree uit Deventer op verschillende manieren verduurzaamd. Een vierde, vergelijkbare woning zonder ingrepen diende als referentiewoning.
10.12.2018
2016 was voor de verkoop van warmtepompen een topjaar. In dat jaar werden bijna twee keer zoveel bodemgebonden warmtepompen verkocht als in het jaar ervoor. 2017 toonde een veel gematigder beeld, waarbij met name de open bronsystemen uit de gratie lijken te vallen.
07.12.2018
In januari 2020 wordt de berekening van het energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vervangen door eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en een nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. De concepteisen krijgen veel kritiek uit de markt.
03.12.2018
De aandacht voor en vraag naar warmtepompen wordt steeds sterker. En met name de overgang naar ‘gasloos’ wonen en werken roept in de samenleving veel vragen op.
30.11.2018
Investeringssubsidie stimuleert warmtepompen
14.11.2018
De Installatiebranche en overheid hebben met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal Warmtepompen.
02.11.2018
BAM Wonen is in opdracht van woningcorporatie Vestia gestart met de grootschalige verduurzaming van Hoog Lindoduin.
23.10.2018
Het Nederlands Warmtepomp Congres 2018, dat tijdens Vakbeurs Energie plaatsvond, werd gekenmerkt door een optimistische sfeer. Mede door het verbod om nieuwe woningen op aardgas aan te sluiten, groeit de vraag naar warmtepompen. Maar er zijn ook zorgen, zoals rond het personeelstekort in de installatiebranche.
15.10.2018
Mede door het verbod om nieuwe woningen op aardgas aan te sluiten, groeit de vraag naar warmtepompen. Maar deelnemers aan het Nederlands Warmtepomp Congres maken zich ook zorgen, bijvoorbeeld over het personeelstekort in de installatiebranche.
09.10.2018
Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelen een warmtepomp met een vermogen van 25 megawatt. De warmtepomp gaat in 10 procent van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet in Utrecht voorzien.
06.09.2018
De bodemenergiebranche heeft samen met de warmtepompen-, de installatiebranche en overheid afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die (bodemgekoppelde) warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden.
31.08.2018
Met de Hybrid R32 City Multi brengt Alklima het eerste met koudemiddel R32 gevulde ‘hybride VRF’-systeem op de Nederlandse markt. Tot nu toe werd dit koudemiddel alleen in kleine splitsystemen toegepast.
20.08.2018
De geluidsproductie van warmtepompen is een veelbesproken onderwerp. In de berichten vliegen verschillende termen voorbij, zoals geluidsvermogen, luchtdruk, dB, dB(A) en geluidsenergie. Maar wat betekent ze eigenlijk?
04.07.2018
De geluidseisen van de buitenunits van warmtepompen en airco’s worden dit najaar vastgelegd in Bouwbesluit. Minister Ollongren van Wonen wil met de maatregel paal en perk stellen aan mogelijke geluidsoverlast van de buitendelen.
15.06.2018
Cv-ketels worden in de nabije toekomst machines van het verleden. De meest kansrijke en logische opvolger is de warmtepomp. Installateurs zullen de komende decennia dan ook hun handen vol hebben aan het installeren van deze apparaten. En hoewel de warmtepomp niet veel ingewikkelder is dan een cv-ketel, zijn er wel wat aandachtspunten.
29.05.2018
Het gaat goed met warmtepompen met bodemlus. Na een flinke dip in de jaren 2013-2015, is het aantal installaties in de woningbouw in 2016 en 2017 gestegen en ligt nu boven het record uit 2012.
17.05.2018
Het is de ergernis van de warmtepompsector en de Dutch Heat Pump Association dringt er al langer op aan: de regelgeving legt de installateurs te veel aan de leiband om grootschalige toepassing van bodemgebonden warmtepompen mogelijk te maken. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de regels zo snel mogelijk worden aangepast.
16.04.2018
Alle woningen moeten straks de overstap hebben gemaakt van aardgas naar elektrisch verwarmen. Hoewel de warmtepomp een voor de hand liggend alternatief voor gas is, zijn er nog wel een paar obstakels voor grootschalige toepassing. Onder de noemer HP Launch wordt onderzoek gedaan naar hoe kostprijs, efficiency en inpassingsmogelijkheden van de warmtepomp kunnen worden verbeterd.
12.04.2018
Arie en Martin Kroon namen het vorige week in de Volkskrant op tegen de hybride warmtepomp en daarbij zijn ze behoorlijk uit de bocht gevlogen. Door de warmtepomp met een sjoemeldiesel te vergelijken, slaan ze de plank volledig mis.
29.03.2018
De installateurskoepel Uneto-VNI kwam vandaag met een plan om vanaf 2021 CV's te vervangen door warmtepompen of andere duurzame installaties. Om dat te doen, moeten er nog wel verbeteringen aan warmtepompen komen: op dit moment zijn ze voor veel mensen te duur of te groot.
02.03.2018
Het systeem van Solevo slaat warmte onder zonnepanelen op in een warmtezuil onder de grond. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden als bron van een warmtepomp.
28.02.2018
“Het installeren van warmtepompen stelt nieuwe eisen aan installateurs met betrekking tot kennis en vaardigheden. Maar nog belangrijker: het vereist een andere denkwijze.”
27.02.2018
Zestig procent van de installateurs is niet op de hoogte van de wettelijke verplichtingen rondom het werken aan warmtepompen.
19.02.2018
Vaillant presenteert de aroTHERM split: een zeer stille en efficiënte lucht/water warmtepomp. Deze nieuwe lucht/water warmtepomp heeft het hoogst haalbare energielabel en is bijzonder gebruiksvriendelijk.
08.02.2018
Nathan Systems wint de VSK-Award Publieksprijs met de eerste modulerende lucht/water warmtepomp op natuurlijk koudemiddel (R290 propaan).
06.02.2018
Natuur & Milieu lanceert de All Electric Challenge voor bedrijven die het huishoudens makkelijk maken van het gas af te gaan. De organisatie wil op die manier de omschakeling naar elektrisch verwarmde huizen stimuleren.
01.02.2018
Door de hybride warmtepomp grootschalig in te zetten kan de aardgasvraag in bestaande woningen en gebouwen voordelig en snel worden gereduceerd van 15 miljard kuub nu naar mogelijk 1 miljard kuub in 2035.
22.01.2018
In Nederland maakt de gasgestookte cv-ketel snel plaats voor de duurzame warmtepomp. Dit roept een aantal vragen op.
11.01.2018
De thermo-akoestische warmtepomp komt eraan. In 2019 moet de productontwikkeling zo ver gevorderd zijn, dat het toestel op grote schaal in de markt kan worden gezet.
22.12.2017
Volgens Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Rob Jetten (D66) van CDA moet er een plan komen voor de uitfasering van de gasgestookte cv-ketel.
18.12.2017
Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft het kabinet in 2018 een bedrag gereserveerd van 100 miljoen euro. Dat is 10 miljoen meer dan vorig jaar. Wel gelden per 1 januari 2018 weer iets andere voorwaarden voor de tegemoetkoming in de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen.
11.12.2017
Voor een succesvolle transitie naar duurzame verwarming en koeling is de grootschalige toepassing van warmtepompen nodig. Dit vergt specifieke kennis, nieuwe ontwerpconcepten, en de wil om te leren van fouten uit het verleden.
30.11.2017
Vorig jaar zijn in Nederland bijna twee keer zoveel warmtepompen verkocht als in 2015. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 15.000 exemplaren verkocht voor de woningbouw. Daarmee komt het totaal aantal warmtepompen die in gebruik zijn op 91.000. Dat blijkt uit data die vakblad Warmtepompen heeft ingezien.
10.11.2017
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is binnen handbereik, dat concludeert organisatieadviesbureau Berenschot op basis van een recent onderzoek.
30.10.2017
Het gebruiken van een warmtepomp wordt onder particulieren steeds gebruikelijker. Het is dan fijn wanneer er een thermostaat wordt gebruikt die gekoppeld is aan dit product. Techneco introduceert daarom Anna. Een thermostaat de gekoppeld is aan de Elga hybride warmtepomp.
27.09.2017
Qua omzetwaarde gaat de warmtepomp komend jaar de cv-ketel voorbij. In 2018 zal er naar schatting voor ca. € 250 miljoen aan (hybride) warmtepompen geïnstalleerd worden, tegenover ca. € 220 miljoen aan HR-ketels. Hiermee is de warmtepomp in omzetwaarde conventionele apparatuur definitief voorbij. Dat blijkt uit onderzoek van Warmtepompstrategie, een initiatief van duurzaam adviesbureau Business Development Holland (BDH).
22.09.2017
De EHPA (European Heat Pump Association) heeft een nieuwe brochure samengesteld over de toepassing van grote warmtepompen in Europa. De publicatie beschrijft vijftien projectvoorbeelden die aantonen hoe warmtepompen efficiënt en effectief kunnen zijn in grote industriële en commerciële projecten.
21.09.2017
Tijdens Vakbeurs Energie in Den Bosch organiseert het vakblad Warmtepompen op woensdag 11 en donderdag 12 oktober de Warmtepompen Innovatieroute. Door met ons mee te wandelen wordt u in korte tijd geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. Deelname is gratis.
11.09.2017
Per 1 januari 2018 zal Frank Agterberg voorzitter worden van de DHPA. Hij volgt Peter Wagener op die sinds 2009 voorzitter is en die van de branchevereniging hét aanspreekpunt voor warmtepompen heeft gemaakt binnen het nationale duurzame energiedebat en voor marktontwikkeling voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.
05.07.2017
Steeds meer gemeenten nemen zich voor om nieuwe woonwijken niet op aardgas aan te sluiten en voor stadsverwarming of warmtepompen te kiezen. Desondanks wordt bijna twee derde van alle nieuwe woningen die de komende vier jaar worden opgeleverd voorzien van een gasaansluiting, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van Natuur & Milieu.
04.07.2017
Sinds 2011 is de NEN 7120-norm een begrip als het om de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (EPG) gaat. Na de publicatie van een aantal correctiebladen is afgelopen maand voor het eerst een wijzigingsblad (A1) voor de norm gepubliceerd.
28.06.2017
Amersfoort, 27 juni 2017 - De gasaansluitplicht bij nieuwbouw kan alleen vervallen als gemeenten een energieplan maken waarin op projectniveau de keuze voor een alternatieve warmtebron zorgvuldig is beargumenteerd. Vereniging Eigen Huis bepleit dit vandaag in de Tweede Kamer bij het rondetafelgesprek over het loslaten van de gasaansluitplicht bij nieuwbouw.
22.06.2017
De aanpassing van de subsidiebedragen van de ISDE regeling, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Uneto-VNI. De branchevereniging voor installateurs vreest dat met name de vraag naar hybride warmtepompen terugloopt, nu consumenten tot enkele honderden euro’s minder staatsteun krijgen voor hun duurzame opwekker.
20.06.2017
30% van de warmte die de industrie nodig heeft, zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en 7 consortia van bedrijven hebben vandaag de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. De Green Deal wordt ondertekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport ‘Focus on Energy’ in Den Haag.
15.06.2017
Geen collectief systeem, maar ook geen individuele cv-ketels. Het is iets er tussenin: een mixvorm van individueel en collectief. Het monumentale wooncomplex Het Schip in Amsterdam kan door ‘kleintje collectief’ straks naadloos overschakelen naar een warmtepomp.
02.06.2017
Drie vooraanstaande wetenschappers en een team van het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory (ORNL) hebben een onderscheiding ontvangen voor hun onderzoek met betrekking tot warmtepomptechnologie. Tijdens de 12e IEA Warmtepompconferentie in Rotterdam kregen professor Eckhard A. Groll, professor Alberto Cavallini, professor Per Lundqvist en ORNL’s Research Equipment Research Group de ‘Ritter von Rittinger Medal’. Dit is een van de hoogste internationale prijzen in de airconditioning-, warmtepomp- en koelwereld.
26.05.2017
Warmtepompen zijn een interessante optie voor de industrie. Investeren in deze warmtetechniek zorgt niet alleen voor een forse energiebesparing, het levert op de langere termijn ook geld op, zo blijkt uit door RVO.nl opgetekende bedrijfservaringen.
23.05.2017
Het doel van 100 petajoule (PJ) energiebesparing in 2020 uit het Energieakkoord is een stap dichterbij. Het kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven voor besparingsproducten en -diensten hebben vandaag afspraken gemaakt rond energiebesparingen bij huishoudens en klein-zakelijke verbruikers. Dit convenant staat gelijk aan een besparing van het energieverbruik (elektriciteit en gas) van ongeveer 150.000 huishoudens.
19.05.2017
Het belang van warmtepompen voor de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen was het belangrijkste thema tijdens de 12e IEA Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam. Het merendeel van de 180 sprekers ging hierop in. Ze presenteerden projecten en onderzoeken, met in veel gevallen een (bijna) CO2-neutraal resultaat. Dat werd bereikt met warmtepompen, vaak gecombineerd met duurzame energiebronnen.
02.05.2017
Vanaf september biedt Nuon grootschalig betaalbare warmtepompen aan. De proef hiervoor is afgelopen maand gestart, in samenwerking met haar partner Feenstra en Nibe.
03.04.2017
Drie lokale installateurs zijn in opdracht van de gemeente Ameland en GasTerra gestart met de installatie van hybride warmtepompen in 32 huurwoningen.
13.03.2017
Onder de titel: ‘Rethink Energy, Act NOW!’ zal van 15 t/m 17 mei 2017 in Rotterdam het 12de IEA Warmtepompcongres plaatsvinden. Drie dagen lang zullen internationale sprekers het word voeren en wordt u bijgepraat over de actuele zaken en ontwikkelingen op warmtepompgebied.
09.03.2017
Het gebruik van de hybride warmtepomp kan een versnelde verduurzaming van woningen realiseren, parallel aan de implementatie van all-electric en warmtenetten.
15.02.2017
In nieuwbouwwoningen is het gebruik van een warmtepomp, in combinatie met zonnepanelen, altijd voordeliger dan gasverwarming, zo blijkt uit een onderzoek door het ingenieursbureau DWA.
16.01.2017
Sla een vakblad open, lees de fora op internet, loop over een bouw- of renovatiebeurs of bezoek een conferentie en het wordt duidelijk dat energieneutraal bouwen het centrale thema van deze tijd is. Om 0 op de meter te bereiken, kunnen talloze energiebesparende maatregelen genomen worden.
11.01.2017
Wie aan warmtepompen denkt, denkt vooral aan systemen die buitenlucht, ventilatielucht of grondwater als thermische bron gebruiken. De afgelopen jaren wordt echter steeds vaker gekeken naar andere mogelijkheden. Zo kunnen ook oppervlaktewater, industriële restwarmte en verse melk als bron voor een warmtepomp fungeren. In Parijs zijn de afgelopen tijd zwembaden aangesloten op warmtesystemen die respectievelijk door rioolwater en computerservers worden gevoed.
12.12.2016
In november vond in Marokko een nieuwe Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP22) plaats. Het was de eerste vergadering naar aanleiding van de overeenkomst van Parijs van december 2015, waarbij internationale afspraken werden gemaakt om tot een verdergaande CO2-reductie te komen. Het doel van de bijeenkomst in Marokko was om onderdelen van de Parijs-overeenkomst te specificeren.
08.12.2016
De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) startte in 2016 en loopt tot eind dit jaar. Vanaf 2 januari 2017 gaat de ISDE weer open en zijn er nieuwe voorwaarden. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
06.12.2016
Vanaf 2023 zijn kantoren in Nederland met een energielabel die slechter is dan C niet meer te vinden. Kantoren met een D t/m G-label mogen dan niet meer gebruikt worden. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) zet eigenaren van kantoren die veel energie gebruiken met de rug tegen de muur. Ze moeten hun panden zuiniger maken.
29.11.2016
Om de uitrol van warmtepompen tot een succes te maken, is er meer kennis en kunde in de markt nodig. Dat meent althans een ruime meerderheid van de bezoekers van Vakbladwarmtepompen.nl die hebben gestemd in een poll over dit onderwerp. Slechts een kleine minderheid ziet andere factoren als belangrijkste potentiële spelbreker.
15.11.2016
‘Te weinig loodgieters voor populaire warmtepomp’ meldt BNR Nieuwsradio vandaag. Er zouden volgens de nieuwszender slechts 50 installateurs gecertificeerd zijn om warmtepompen te plaatsen. In de praktijk ligt het echter iets genuanceerder en kan iedere installateur met de juiste partners een warmtepomp plaatsen.
25.10.2016
Hoe moeten we onze woningen en andere gebouwen in de toekomst verwarmen? Nu gebruikt bijna iedereen in ons land hiervoor aardgas. Dat zal vooral met het oog op de benodigde verduurzaming van de energievoorziening zeker moeten veranderen, maar over het wat en hoe zijn de meningen verdeeld. Welke dilemma’s spelen daarbij een rol en welke aanpak is de beste?
26.09.2016
Na de invoering van de CEN-regels in maart 2016 hebben meerdere fabrikanten een CEN warmtepomp-keymark op de markt gebracht. Verschillende bedrijven uit Duitsland, Zweden en Tjechië hebben de warmtepompen met deze nieuwe certificering inmiddels geïntroduceerd, meldt Vakblad Warmtepompen.
20.09.2016
In 2050 is het gedaan, dan mogen huizen en gebouwen niet meer worden verwarmd door middel van gas. Ons land moet op zoek naar een vervanger. En die zijn zeker al wel voor handen.
08.09.2016
In het buitenland, met name in Zwitserland, wordt riothermie, warmteterugwinning uit rioolwater, al vele jaren met succes toegepast. Nederland heeft lang geaarzeld maar nu lijkt er een kentering te zijn. Steeds meer gemeenten overwegen de toepassing of hebben al pilots lopen.
02.09.2016
Na het succes van vorig jaar, wordt het Warmtepompuurtje dit jaar herhaald.
16.08.2016
De discussie over gastoevoer naar de woningen komt steeds meer op gang en voor- en tegenstanders hebben hun meningen al laten horen. Wat veel Nederlanders alleen niet weten is dat aan gas naar de woningen vanaf 2050 sowieso een einde komt. Dan mag er geen CO2-uitstoot meer plaatsvinden bij het verwarmen van huizen en gebouwen.
15.08.2016
De bouwsector kan de CO2-uitstoot van gebouwen verminderen. Binnenkort kunnen bedrijven bij bouwprojecten milieubeslissingen nemen op basis van één score.
30.06.2016
Warmtepompen wordt steeds populairder, maar niet alle consumenten vinden het een mooi gezicht zo’n pomp naast het huis. Daarnaast maakt dit apparaat soms veel lawaai. Niet echt bevorderlijk als je graag in de tuin wil zitten of als de warmtepomp dicht bij een raam staat.
21.06.2016
Steeds meer historische Utrechtse werfkelders worden gerenoveerd tot atelier, kantoor, winkel of zelfs woonruimte. De gevels blijven als beschermd stadsgezicht intact, maar binnenin de kelders krijgen de eigenaars alle ruimte voor hun eigen inrichting.
15.06.2016
Het toonbeeld van duurzaamheid op de Zernike Campus in Groningen is de Energy Academy Europe. Dit innovatieve onderwijsgebouw mag zich tot de BREEAM-NL Outstanding elite rekenen, met dank aan onder andere de klimaatinstallatie.
11.06.2016
Tot nu toe nog een groot probleem van duurzaam opgewekte energie: als je het nodig hebt, is het niet altijd beschikbaar. TNO heeft een technologie ontwikkeld om het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag.
09.06.2016
Met ruim 110 deelnemers en een programma met inspirerende sprekers kunnen we terugzien op een geslaagd warmtepomp congres.
20.04.2016
Het bestuur van de KNVvK nodigt u uit voor de Dag van de Koude in Woerden met een voordracht van Edwin van der Zalm (Hydromx) over innovatieve nanovloeistoffen voor koel –en verwarmingssystemen. Met als coreferent Carlos Infante Ferreira vanuit de TU Delft.
20.04.2016
Door slim gestuurde hybride warmtepompen is overbelasting in het elektriciteitsnet te vermijden. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot, DNV GL en BDH voor Gasunie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
16.02.2016
Vijf jaar geleden kon zeventig procent van de warmte-koude-opslagsystemen het gewenste rendement niet halen. Inmiddels is het tegengestelde waar voor de meeste WKO-systemen. Dat zegt Theo Bauerhuit van Nathan Projects, een fusiebedrijf van het voormalige Thermo Actief, ThermoPlus en ThermoDynamic.
01.02.2016
Van 2 tot en met 5 februari 2016 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de VSK 2016 plaats en warmtepompen komen daar uitgebreid aan bod!
13.01.2016
Een nieuw jaar geeft ruimte voor nieuwe kansen, ook in de bouwsector. Nu al lijkt het erop dat het jaar 2016 een enorme kans biedt voor het grootschalig toepassen van warmtepompen als serieus alternatief voor de standaard gasketel.
15.12.2015
Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf volgend jaar subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels. Hiervoor wordt het komende jaar 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.
25.11.2015
Gasunie, Berenschot, BDH en DNV GL onderzoeken hoe hybride warmtepompen het openbare elektriciteitnet zo flexibel kunnen maken, dat ze de variaties in het vermogen aan natuurstroom kunnen opvangen.
24.11.2015
Warmtepompen kunnen dienen als handige peakshavers van het fluctuerende aanbod van decentrale duurzame energiebronnen als wind en zon. Een praktijktest naar de flexibele inzet van warmtepompen in ruim 250 appartementen in Den Haag wijst uit dat dit vooral in de herfst en de lente goed werkt.
06.11.2015
De EPC norm (Energie Prestatie Coëfficient, een cijfer dat het energieverbruik van een woning uitdrukt, nu gesteld voor nieuwbouw op 0,4) zal op termijn vervangen worden voor een nieuwe, strengere, BENG-norm. Die norm is feitelijk alleen te halen met warmtepompen, bleek op het op 5 november uitgezonden webinar ‘Warmtepompen, Een logische keuze voor energiezuinige woningen’.
08.09.2015
De implementatie van warmtepompen in de bestaande bouw in Nederland kan een bijdrage leveren aan zowel de energiebesparings- en duurzame energiedoelstelling van het Energieakkoord. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht concluderen dat de implementatie pas echt effect heeft wanneer het integraal wordt aangepakt.
28.08.2015
Tot en met 27 oktober kunt u aanvragen indienen voor de regeling Demonstratie energie-innovatie. Deze regeling is bedoeld voor investeringsprojecten die het stadium van een prototype voorbij zijn en voor het eerst in de markt worden toegepast, nét voor (grootschalige) marktintroductie. Bent u geïnteresseerd? Kom donderdag 3 september naar de voorlichtingsbijeenkomst
20.08.2015
De cijfers van het CBS over 2014 laten zien dat het aantal warmtepompen vorig jaar met 20% is gestegen. De toename zit vooral in het segment van lucht/water warmtepompen, in zowel de woningbouw als de utiliteit, en dan voornamelijk in de utiliteit. In totaal zijn er momenteel meer dan 245.000 warmtepompen in Nederland in bedrijf.
14.08.2015
Met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.
14.08.2015
Ook in de toekomst blijft het een goede idee om een warmtepomp te plaatsen. Het tegendeel werd recent gesuggereerd in de media. De grote schuldige zou de stijgende elektriciteitsprijs zijn. Maar de Vlaamse Confederatie Bouw nuanceert die boodschap. Een warmtepomp blijft een voordelige en milieuvriendelijke investering voor een huishouden. Maar laat ze dan wel installeren door een vakman.
15.07.2015
De ervaringen van bewoners in nieuwbouwwijken zonder gasaansluiting stemmen over het algemeen positief. Ook verloopt de bouw van gasloze wijken beter dan tien jaar geleden.
13.07.2015
Het bedrijf Reduses uit Nijkerk en Oost NV hebben Wageningen Universiteit gevraagd om te onderzoeken of een nieuw type warmtepomp die door aardgas wordt aangedreven toepasbaar is in de voedingsindustrie, met name bij bedrijven waar er zowel een warmte- als een koudevraag is. De conclusie luidt dat het type pomp zeer goed toepasbaar is en veel energiewinst kan opleveren.
04.06.2015
Dat warmtepompen een grote rol spelen in het energiesysteem van de toekomst is inmiddels duidelijk, aldus IIF/IIR. En dat is waar de IIF/IIR-Commissie E2 zich ook hard voor inzet. 55 deskundigen uit 24 IIR-landen richten zich op activiteiten die de kennis van de warmtepomptechnologie en haar toepassingen bevorderen.
16.02.2015
Op maandag 16 februari lanceerden de Europese Commissie (EC) en de Europese Investeringsbank (EIB) twee financiële instrumenten om investeringen in energie-efficiency te verbeteren, alsook om natuurlijk kapitaal te behouden en om zich aan te passen aan de klimaatwijziging.
04.02.2015
Met een hoog rendement levert het warmtepompsysteem ECO-cute warm water voor 350 eenpersoonshuishoudens met twee boilers. Dit systeem presenteerde de specialist Tomic op de conferentie van ATMOSphere Asia ‘Natuurlijke koudemiddelen oplossingen voor Azië’ in Tokio.
14.01.2015
Een opmerkelijke renovatie: een molen van het wereldberoemde molencomplex in Kinderdijk is verduurzaamd met een lucht/water-warmtepompinstallatie.
19.12.2014
Op 18 november 2014 organiseerde het Nederlands Platform Warmtepompen in Houten zijn jaarlijks nationaal najaarscongres. Als dagthema werd gekozen voor ‘Systeemkwaliteit en vakmanschap’. Een onderwerp dat op heel wat interesse mocht rekenen, want de zaal liep helemaal vol voor een namiddag gevuld met kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.
12.11.2014
Een goed functionerende WKO-installatie met een monobron van 80 m diep is bij een appartementencomplex De Amazones in ’s-Hertogenbosch gekoppeld aan een gasmotorgedreven warmtepomp (GW) met een capaciteit van 1342 kW
27.08.2014
Een woning en bedrijfspand in Eerbeek wordt van energie voorzien door een combinatie van warmtepompen en een micro-WKK met brandstofcel
25.07.2014
Op woensdag 10 september vindt de zevende editie plaats van het Warmtepomp Symposium, opnieuw in het vertrouwde Auditoriumgebouw van KULeuven – Campus De Nayer in St-Katelijne Waver.
25.07.2014
De Amerikaanse apotheekketen Walgreens zegt dat zijn oorspronkelijke plan tot zero-energie voor zijn winkel in Evanston, Illinois te overtreffen. Na installatie van een warmtepompsysteem van GI Energy in combinatie met een transkritisch CO2-systeem hoopt het bedrijf aan het eind van het jaar energie terug te leveren aan het nutsbedrijf.
24.07.2014
In het afgelopen jaar is het gebruik van het aantal warmtepompen wederom gestegen naar een totaal van 218.397 opgestelde warmtepompen aan het einde van 2013.
14.07.2014
De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) richt zich op verhuurders van huurwoning(en) in de gereguleerde huursector. Een aanvraag voor subsidie kunt u indienen van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017.
30.06.2014
Gaswarmtepompen zijn een uitstekende manier om gebouwen te verwarmen of te koelen en ook een technologie die veel te weinig bekendheid geniet.
26.06.2014
Donderdag 5 juni vond het congres ‘F-gassenverordening: van beleid naar praktijk’ plaats. Bekijk nu het gratis digitaal magazine dat naar aanleiding van deze dag is ontwikkeld.
01.03.2014
Per 1 oktober 2014 gaat er een certificering gelden voor het installeren van warmtepompen. Dit vloeit voort uit de AmvB Bodemenergie die per 1 juli 2013 van kracht is.
13.02.2014
UTRECHT - Hybride warmtepompen gaan de komende jaren steeds vaker de energietechniek in de bestaande bouw verduurzamen, vertelde Peter Wagener van de Dutch Heat Pump Association op de installatietechnische vakbeurs VSK in Utrecht. De hybride is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel.
04.02.2014
Een praktisch boekje met richtlijnen, wet- en regelgeving voor warmtepompen in de praktijk.
07.01.2014
De Duurzame Energie Koepel ziet het afsluiten van het ‘SER Energieakkoord voor duurzame groei’ als een eerste stap in de energietransitie. Om deze transitie succesvol te laten verlopen deed Teun Bokhoven, voorzitter van deze Koepel, zojuist in zijn nieuwjaarstoespraak een oproep voor drie fundamentele doorbraken, waarmee hij de hoofdagenda voor de komende tijd wil bepalen.
19.12.2013
Het NPW zal in februari 2014 aanwezig zijn op de VSK beurs en daar een dag met workshops organiseren.
12.12.2013
Het aantal energiezuinige woningen is de afgelopen zes jaar sterk gestegen. Nederlanders zijn bereid te investeren in energiebesparende maatregelen.
16.10.2013
APELDOORN - Brussel kijkt naar het koudemiddel in warmtepompen en vraagt zich af of het wel zo goed is voor het milieu. De ambtenaren overwegen of een ander koudemiddel niet beter is.
15.07.2013
Naarmate er meer warmtepompen met bodemwarmtewisselaars worden geplaatst, neemt de kans op interferentie toe. Om ervoor te zorgen dat installaties elkaar niet thermisch kunnen beïnvloeden, moeten alle nieuw aan te leggen bodemenergiesystemen vanaf 1 juli dit jaar worden aangemeld voor registratie. Om het overzicht compleet te maken, wil de overheid liefst ook alle bestaande systemen in beeld brengen. Dat is een lastige klus, maar wellicht kunt u daarbij helpen.
12.07.2013
Met het Energie-akkoord op hoofdlijnen worden 15.000 nieuwe directe en indirecte banen geschapen, krijgt de economie een impuls van tientallen miljarden en gaat Nederland een bescheiden rol spelen bij het oplossen van het klimaatprobleem. Na bijna 7 maanden van onderhandelen is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen de overheid, de milieubeweging, de vakbeweging, VNO-NCW, De Groene Zaak en de Duurzame Energie Koepel als vertegenwoordiger van de "Groene" werkgevers.
10.07.2013
De natuur geeft ons een enorme voorraad thermische energie in de grond, in de lucht, in meren en rivieren en in de oceanen. De vraag is hoe deze natuurlijke en overvloedige energiebronnen aan te boren en te exploiteren. Een manier om deze natuurlijke energie te gebruiken ligt in de combinatie van warmtepompen en warmte-koude opslag (WKO)-energiesystemen.
02.07.2013
Bodemenergie is een groeiende vorm van duurzame energie. In de afgelopen jaren zijn al veel bodemenergiesystemen geplaatst. Bij woningen en kleinere bedrijfspanden gaat het meestal om zogeheten gesloten bodemenergiesystemen (ook wel warmtepomp of bodemwarmtewisselaars genoemd).
20.06.2013
Op 19 juni heeft de ENVI commissie van het Europees Parlement gestemd het Compromis en Geconsolideerde Wijziging van deF-gassenverordening. De Europese Warmtepomp Organisatie EHPA is verheugd over de geboekte vooruitgang en ondersteunt het verstandige fase-down mechanisme.
20.06.2013
Dit Engelstalige document informeert u over de vaststelling van de richtlijnen voor de lidstaten over het berekenen van hernieuwbare energie uit warmtepompen met verschillende warmtepomp technologieën. Dit gebeurt op grond van Artikel 5 van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad.
18.06.2013
De innovatieve warmtepomp Hydrotop, een uitvinding van Dutch Heatpump Solutions (DHS), is sinds kort werkend te zien in het Experience Center in Bergschenhoek.
17.06.2013
Den Haag - De Europese Warmtepompvereniging EHPA (European Heat Pump Association) en energie-adviseurs Delta Energy & Environment hebben een ‘Europese Warmtepomp Best Practice Guide’ gepubliceerd. De gids is bedoeld voor alle betrokkenen binnen en buiten de warmtepompindustrie.
01.04.2013
Het bijna voltooide project Schoenmakershoek in Etten-Leur kent zijns gelijke niet. Alle 1500 woningen in de nieuwbouwwijk zijn voorzien van een warmtepomp met bodemwarmtewisselaar. In totaal negen warmtepompleveranciers waren bij het project betrokken. Tijdens het Najaarscongres van het Nederlands Platform Warmtepompen deelden drie van hen hun ervaringen met de aanwezigen. Centrale vraag was: ‘Welke lessen vallen er te trekken uit het project?’
09.01.2013
In zijn brief van 10 december aan de Tweede Kamer meldt minister Kamp van Economische Zaken dat er in 2013, 3 miljard Euro beschikbaar is voor steun van de productie van duurzame energie in de regeling SDE+.
06.12.2012
Op woensdag 28 november 2012 was Het Turfschip in Etten-Leur de locatie voor het halfjaarlijkse nationale warmtepomp congres van het Nederlands Platform Warmtepompen.
03.09.2012
Huidige potentie van 177.000 pompen te vergroten door betere informatieverschaffing
08.06.2012
Binnen woningcorporatie Vestia verschuift het accent van nieuwbouw naar verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
05.06.2012
Woningcorporatie Vestia Zoetermeer wilde bij een renovatie een duurzame oplossing. Tevens was er de wens om de geisers uit de woningen te verwijderen en de warmtapwaterproductie collectief te laten plaatsvinden op een duurzame manier.
01.06.2012
In Nederland draaien op dit moment zo’n 60.000 warmtepompen. Dat lijkt heel wat, maar volgens Peter Wagener moeten dat er veel meer worden. Héél veel meer: “500.000 warmtepompen in 2020 is haalbaar.”
NPW Nieuws
27.09.2019
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringstraject om inzicht te krijgen in praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederlandse woningen.
12.09.2019
Warmptepompleveranciers vrezen dat zij geen pompen meer kunnen plaatsen als de minister nieuwe geluidsregels invoert.
11.09.2019
Huizen in noord-Londen gaan verwarmd worden met de overtollige warmte die uit de metrobuizen komt. Hierdoor worden ook de stations koeler.