Nieuws

Forse toename lucht/water warmtepompen in 2014

20/08/2015

De cijfers van het CBS over 2014 laten zien dat het aantal warmtepompen vorig jaar met 20% is gestegen. De toename zit vooral in het segment van lucht/water warmtepompen, in zowel de woningbouw als de utiliteit, en dan voornamelijk in de utiliteit. In totaal zijn er momenteel meer dan 245.000 warmtepompen in Nederland in bedrijf.

De toename over 2014 valt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de toenemende aandacht voor duurzame/hernieuwbare energie vanuit overheidsbeleid (EPC verlaging) en het Energieakkoord. De verwachting is dat de stijgende lijn zich zal voortzetten de komende jaren. Vooral voor wat betreft de lucht/water warmtepompen in de woningbouw.

Het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) vindt het belangrijk dat de markt de juiste kennis in huis heeft om bij een stijgende vraag ook de bijbehorende kwaliteit te kunnen blijven leveren.
Om de kennis te stimuleren werkt zij samen met de Warmtepomp Academy die een aparte cursus in haar programma heeft om lucht/water warmtepompen goed te ontwerpen.
Via het NPW wordt 10% korting verleend op de komende cursus van 6 en 13 november 2015, met de kortingscode LW2015.

Het NPW streeft ernaar om kennis en kunde met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van warmtepompsystemen te ondersteunen en waar mogelijk te stimuleren.
Als resultaat van deze kennisuitwisseling wordt gestreefd naar kennisverbetering en een positieve ontwikkeling van de afzet van warmtepompsystemen, waarbij er altijd aandacht is voor de kwaliteit van de systemen. Eén van de manieren waarop zij dit tracht te bereiken is door het stimuleren van scholing rondom warmtepompen.

Omvang WP markt 2014 CBS cijfers juli 2015
    WP totaal in 2014 toename in 2014 % toename in 2014
WP totaal 2014 totaal 245.134 45.658 19%
  bodem 45.986 2.104 5%
  lucht 199.148 43.554 22%
         
WP woningen 2014 totaal 121.226 18.570 15%
  bodem 36.431 1.731 5%
  lucht 84.795 16.839 20%
         
WP utiliteit 2014 totaal 123.908 27.088 22%
  bodem 9.555 373 4%
  lucht 114.353 26.715 23%

 Lees meer in het september nummer van Vakblad Warmtepompen.

NPW Nieuws
27.09.2019
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringstraject om inzicht te krijgen in praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederlandse woningen.
12.09.2019
Warmptepompleveranciers vrezen dat zij geen pompen meer kunnen plaatsen als de minister nieuwe geluidsregels invoert.
11.09.2019
Huizen in noord-Londen gaan verwarmd worden met de overtollige warmte die uit de metrobuizen komt. Hierdoor worden ook de stations koeler.