Nieuws

Registratie warmtepompen

02/07/2013

Bodemenergie is een groeiende vorm van duurzame energie. In de afgelopen jaren zijn al veel bodemenergiesystemen geplaatst. Bij woningen en kleinere bedrijfspanden gaat het meestal om zogeheten gesloten bodemenergiesystemen (ook wel warmtepomp of bodemwarmtewisselaars genoemd).

Bodemenergie is een groeiende vorm van duurzame energie. In de afgelopen jaren zijn al veel bodemenergiesystemen geplaatst. Bij woningen en kleinere bedrijfspanden gaat het meestal om zogeheten gesloten bodemenergiesystemen (ook wel warmtepomp of bodemwarmtewisselaars genoemd).

Verplichte melding
* Heeft u een bestaand bodemenergiesysteem dan ben u niet verplicht om dit te melden;
* U bent verplicht een gesloten bodemenergiesysteem dat wordt geplaast na 1 juli 2013 te melden;
* Als bedrijf bent u ook verplicht een gesloten bodemenergiesysteem te melden.

Waarom zou ik mijn bestaande bodemenergiesysteem melden bij de gemeente?
Als een systeem niet gemeld en dus niet bekend is, dan kan de gemeente ook geen rekening houden met de aanwezigheid van dat systeem. Alleen als uw gesloten bodemenergiesysteem is gemeld, dan kan de werking van uw systeem worden beschermd tegen verstoringen door andere systemen die in de toekomst mogelijk in uw directe omgeving geplaatst worden. Onderlinge beinvloeding van systemen kan namelijk negatieve consequenties hebben voor uw systeem en daarmee op het rendement van uw systeem en het comfort van uw woning.

Bron: Nieuwsbank

NPW Nieuws
27.09.2019
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringstraject om inzicht te krijgen in praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederlandse woningen.
12.09.2019
Warmptepompleveranciers vrezen dat zij geen pompen meer kunnen plaatsen als de minister nieuwe geluidsregels invoert.
11.09.2019
Huizen in noord-Londen gaan verwarmd worden met de overtollige warmte die uit de metrobuizen komt. Hierdoor worden ook de stations koeler.