Nieuws

VEH: Maak energieplan bij nieuwbouw zonder gas verplicht

28/06/2017

Amersfoort, 27 juni 2017 - De gasaansluitplicht bij nieuwbouw kan alleen vervallen als gemeenten een energieplan maken waarin op projectniveau de keuze voor een alternatieve warmtebron zorgvuldig is beargumenteerd. Vereniging Eigen Huis bepleit dit vandaag in de Tweede Kamer bij het rondetafelgesprek over het loslaten van de gasaansluitplicht bij nieuwbouw.

Gemeenten moeten bij hun keuze de consequenties voor comfort, garanties en de portemonnee van de consument in het oog houden en kunnen niet volstaan met het vaststellen van hun van-gas-los-ambitie. 

Vereniging Eigen Huis ziet dat de praktische invulling van de ambities in gemeenten vaak nog te wensen over laat. Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder: “Bij nieuwbouw worden onomkeerbare keuzes voor de toekomst gemaakt. Het moet in één keer goed. Mensen liggen niet wakker van het schrappen van de gasaansluitplicht maar wel van de gevolgen daarvan. Zij willen duurzame warmte en comfort en daar een redelijke prijs voor betalen. Een alternatief voor gas moet zorgvuldig gekozen worden. Gemeenten krijgen een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten zorgen voor samenhang in hun beleid, tegenstrijdigheden weghalen en optimaal faciliteren. Zo betekent keuze voor “all-electric’ ook dat in een bestemmingsplan geen praktische belemmeringen voor toepassen van zonnepanelen moeten staan.”

Door gebrek aan goede afstemming en coördinatie wordt nu niet altijd de meest ideale oplossing gekozen. Zo kan het veel goedkoper en energiezuiniger zijn om bij de toepassing van warmtepompen te kiezen voor een gezamenlijke bron dan voor warmtepompen met individuele buitenunits.

De ambitie van de overheid om in 2050 los te zijn van gas is groot, maar abstract. Uit eerder onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek dat 51 % van de huiseigenaren positief is over de van-gas-los ambitie van minister Kamp, 21 % is het hier niet mee eens. De ambitie wordt dus wel gedragen, maar dagelijks merkt Vereniging Eigen Huis dat huiseigenaren veel praktische vragen hebben over alternatieven voor gas, de consequenties voor het comfort en de kosten.

Bron: Vereniging Eigen Huis

NPW Nieuws
27.09.2019
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringstraject om inzicht te krijgen in praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederlandse woningen.
12.09.2019
Warmptepompleveranciers vrezen dat zij geen pompen meer kunnen plaatsen als de minister nieuwe geluidsregels invoert.
11.09.2019
Huizen in noord-Londen gaan verwarmd worden met de overtollige warmte die uit de metrobuizen komt. Hierdoor worden ook de stations koeler.