Nieuws

Gasloos wonen gaat steeds beter

15/07/2015

De ervaringen van bewoners in nieuwbouwwijken zonder gasaansluiting stemmen over het algemeen positief. Ook verloopt de bouw van gasloze wijken beter dan tien jaar geleden.

Dat meldt onderzoeksbureau CE Delft op basis van onderzoek in opdracht van minister Blok van Binnenlandse Zaken. CE Delft inventariseerde 22 nieuwbouwwijken zonder aansluiting op het gasnet en sprak met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers, installateurs en/of bewoners over de ervaringen met gasloos wonen. Het gaat om wijken met individuele systemen met een warmtepomp, maar ook om collectieve systemen met een warmte-koude-opslag (WKO), een installatie op bio-energie of een aansluiting op een warmtenet.

Bewoners tevreden
De ervaringen van bewoners met gasloos wonen laten over het algemeen een positief beeld zien, meldt CE Delft in het rapport. Van de 22 nieuwbouwprojecten waren bewoners in 17 projecten tevreden. ‘In een deel van de wijken was men extreem tevreden, in een ander deel was de tevredenheid niet anders dan normaal,’ meldt CE Delft. Overigens moet dit met een flinke korrel zout worden genomen, omdat bewoners zelf vaak niet aan het woord komen, bijvoorbeeld omdat ze niet reageren op een enquête. ‘Hier is weinig respons op geweest, dus men zal wel tevreden zijn'.

Zutphen ‘mislukt’
Bewoners waren bij drie van de 22 projecten bijzonder ontevreden. Bij één van deze projecten is inmiddels weer een gasnet aangelegd. Dit laatste project betreft nieuwbouwwijk De Teuge in Zutphen, waar 187 woningen waren aangesloten op een collectieve WKO-installatie. De WKO-bronnen raakten verstopt en ook de individuele warmtepompen kenden problemen. Exploitant Vitens kende een schadevergoeding toe van 4500 euro, maar een deel van de bewoners voert nog rechtszaken voor een hogere vergoeding.

Elektrisch koken
Veel van de vooraf verwachte nadelige aspecten, zoals elektrisch koken, zien de bewoners na de gewenningsfase niet meer als knelpunt. Het inregelen van de temperatuur gaat wel langzamer dan in een woning met gas. Dit leidt vooral in de beginfase nogal eens tot onbehagen en klachten. Het verschilt per situatie óf, en zo ja hóé, dit adequaat is opgelost, maar het lijkt in de meeste gevallen afdoende te zijn opgelost, meldt CE Delft.

Comfort
Bewoners hebben veel waardering voor het comfort van vloerverwarming en mogelijkheden om de woning te koelen in de zomer. In twee projecten werden de inregelproblemen niet tijdig opgelost, zoals in Zutphen. Mensen met individuele systemen zijn over het algemeen meer tevreden over hun warmtesysteem dan mensen met een collectief systeem. Bij enkele collectieve voorzieningen zijn problemen gemeld als iedereen tegelijk doucht.

Technische kennis
De inventarisatie van CE Delft laat zien dat de gasloze nieuwbouwprojecten in veel gevallen zonder noemenswaardige problemen ontwikkeld worden. In de beginfase kent een deel van de projecten wel opstartproblemen die technisch, organisatorisch of financieel van aard zijn. Veel van deze problemen worden snel opgelost. Als betrokken partijen meer ervaring hebben in gasloze projecten, wordt ook het proces beter. Daarnaast verlopen huidige projecten over het algemeen beter dan projecten van 10 tot 15 jaar geleden, omdat er nu meer technische kennis is ontwikkeld.

Communicatie
Sommige woningcorporaties blijken onvoldoende bekend met de problematiek van gasloze woningen en konden de bewoners niet op een adequate manier helpen. Een ander knelpunt bij de communicatie doet zich voor als het niet duidelijk is met wie de bewoner moet communiceren: de gemeente, de corporatie of het energiebedrijf? Een van de geïnterviewde partijen meldt: “Bij de klantenservice was men niet echt op de hoogte van wat dit project inhield, en omdat het hier gaat om totaal andere woningen en aannemers dan zij gewend zijn, konden ze ons niet aan de juiste monteurs helpen.”

Energieprestatie
Bij sommige partijen die CE Delft benaderde is het niet bekend of de beoogde energieprestatie ook daadwerkelijk wordt gehaald. Bij een aantal projecten ligt de prestatie in lijn met de verwachtingen, of is de energieprestatie zelfs beter dan verwacht. Bij een enkel project wordt aangegeven dat de prestatie niet is gehaald. Dit is het geval bij De Teuge, waarbij het oorspronkelijke doel een EPC van 0,34 was en waar uiteindelijk een EPC werd behaald van 0,80. Voor zover er inzicht is in de energieprestatie zijn er geen verschillen waargenomen tussen individuele en collectieve projecten.

Bron: Ensoc

NPW Nieuws
27.09.2019
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringstraject om inzicht te krijgen in praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederlandse woningen.
12.09.2019
Warmptepompleveranciers vrezen dat zij geen pompen meer kunnen plaatsen als de minister nieuwe geluidsregels invoert.
11.09.2019
Huizen in noord-Londen gaan verwarmd worden met de overtollige warmte die uit de metrobuizen komt. Hierdoor worden ook de stations koeler.