Nieuws

Bouwsector vermindert CO-2 met nieuwe rekenmethode

15/08/2016

De bouwsector kan de CO2-uitstoot van gebouwen verminderen. Binnenkort kunnen bedrijven bij bouwprojecten milieubeslissingen nemen op basis van één score.

Een nieuwe rekenmethode maakt het mogelijk om het energiegebruik en de milieuprestatie van gebruikte materialen in dezelfde eenheid uit te drukken. Hierdoor kunnen bedrijven de belasting voor het milieu in één score overzien. De oude rekenmethode toont die prestatie nog in twee aparte scores:

  • de EPG voor het energiegebruik
  • de MPG voor de milieuprestatie van de gebruikte materialen

Nieuwe rekenmethode

De resultaten van het project TKI-KIEM (Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en milieuprestatie van gebouwen) maken een einde aan deze situatie. De Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG)-methode toont milieueffecten van energie- en materiaalgebruik in dezelfde eenheid. Zo komt de totale belasting van een gebouw voor het milieu tijdens zijn levensduur in beeld.

Rol Economische Zaken

De ontwikkelaars toetsten de methode in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen. Het project is een onderdeel van het innovatieprogramma van TKI Urban Energy Topsector Energie. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunde het project.

Nationale uitstoot CO2

Woningen en gebouwen veroorzaken een groot gedeelte van de landelijke CO2-uitstoot. Vaak leiden energiebesparende maatregelen tot extra materiaalgebruik en meer CO2-uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan beter isoleren of het gebruik van warmtepomp. Het Bouwbesluit stelde wel eisen aan het energiegebruik, maar niet aan het materiaalgebruik.

Nieuwe Europese eisen in 2020

In 2020 treden de nieuwe Europese eisen in werking. De nationale energie-eisen zijn dan (bijna) energieneutraal.

Bron: RVO.nl (lees via daar ook het volledige rapport)

NPW Nieuws
27.09.2019
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringstraject om inzicht te krijgen in praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederlandse woningen.
12.09.2019
Warmptepompleveranciers vrezen dat zij geen pompen meer kunnen plaatsen als de minister nieuwe geluidsregels invoert.
11.09.2019
Huizen in noord-Londen gaan verwarmd worden met de overtollige warmte die uit de metrobuizen komt. Hierdoor worden ook de stations koeler.