Nieuws

Duurzame woningrenovatie

08/06/2012

Binnen woningcorporatie Vestia verschuift het accent van nieuwbouw naar verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Binnen woningcorporatie Vestia verschuift het accent van nieuwbouw naar verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het ontwikkelen en exploiteren van duurzame-installatieconcepten wordt verzorgd door Vestia Energie BV. Deze organisatie pakt de zaken grondig aan. Brede voorlichting, heldere (contract)afspraken en continue monitoring vormen de ruggengraat van het beleid.

Vestia besteedt aandacht aan alle woonthema’s. Speerpunten zijn woonruimte bieden aan sociaal zwakkeren en zorgen voor zorgbehoevenden. De laatste jaren zet de woningcorporatie ook sterk in op woonlastenbeheersing. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor CO2-reductie en energiebesparing. Vestia is bepaald geen groentje als het gaat om het realiseren van duurzame projecten. De corporatie heeft inmiddels een mooie portfolio opgebouwd. In 2006 kreeg Vestia zelfs een prijs voor haar ‘oeuvre’, alle projecten die op een of andere manier met duurzaamheid te maken hebben.

Lees het hele artikel uit InstallateursZaken 5, mei 2012:  2012-06 IZ05 20102 duurzame woningrenovatie.pdf

NPW Nieuws
27.09.2019
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringstraject om inzicht te krijgen in praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederlandse woningen.
12.09.2019
Warmptepompleveranciers vrezen dat zij geen pompen meer kunnen plaatsen als de minister nieuwe geluidsregels invoert.
11.09.2019
Huizen in noord-Londen gaan verwarmd worden met de overtollige warmte die uit de metrobuizen komt. Hierdoor worden ook de stations koeler.