Home

Nieuws

Eerste ‘hybride VRF’-systeem met koudemiddel R32 voor Nederlandse markt

31/08/2018

Met de Hybrid R32 City Multi brengt Alklima het eerste met koudemiddel R32 gevulde ‘hybride VRF’-systeem op de Nederlandse markt. Tot nu toe werd dit koudemiddel alleen in kleine splitsystemen toegepast.

R32 wordt door de meeste fabrikanten van warmtepompen en airconditioners beschouwd als het belangrijkste alternatief voor R410A. Dit koudemiddel gold jarenlang als ‘first choice’ voor klimaatsystemen gold. R410A heeft goede eigenschappen en is relatief veilig, maar heeft ook een groot nadeel: bij lekkage draagt het in sterke mate bij aan het broeikaseffect (de zogeheten GWP-waarde ervan bedraagt 2.088). Daarmee valt het middel niet onder (de tot nu toe bekende) toekomstige verbodsbepalingen die het broeikaseffect moeten beperken, maar het zorgt er wel voor dat het middel duurder wordt en minder duurzaam is.

Lees het hele artikel op de website van Vakblad Warmtepompen >>

NPW Nieuws
10.12.2018
2016 was voor de verkoop van warmtepompen een topjaar. In dat jaar werden bijna twee keer zoveel bodemgebonden warmtepompen verkocht als in het jaar ervoor. 2017 toonde een veel gematigder beeld, waarbij met name de open bronsystemen uit de gratie lijken te vallen.
07.12.2018
In januari 2020 wordt de berekening van het energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vervangen door eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en een nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. De concepteisen krijgen veel kritiek uit de markt.
03.12.2018
De aandacht voor en vraag naar warmtepompen wordt steeds sterker. En met name de overgang naar ‘gasloos’ wonen en werken roept in de samenleving veel vragen op.