Home

Nieuws

Eerste ‘hybride VRF’-systeem met koudemiddel R32 voor Nederlandse markt

31/08/2018

Met de Hybrid R32 City Multi brengt Alklima het eerste met koudemiddel R32 gevulde ‘hybride VRF’-systeem op de Nederlandse markt. Tot nu toe werd dit koudemiddel alleen in kleine splitsystemen toegepast.

R32 wordt door de meeste fabrikanten van warmtepompen en airconditioners beschouwd als het belangrijkste alternatief voor R410A. Dit koudemiddel gold jarenlang als ‘first choice’ voor klimaatsystemen gold. R410A heeft goede eigenschappen en is relatief veilig, maar heeft ook een groot nadeel: bij lekkage draagt het in sterke mate bij aan het broeikaseffect (de zogeheten GWP-waarde ervan bedraagt 2.088). Daarmee valt het middel niet onder (de tot nu toe bekende) toekomstige verbodsbepalingen die het broeikaseffect moeten beperken, maar het zorgt er wel voor dat het middel duurder wordt en minder duurzaam is.

Lees het hele artikel op de website van Vakblad Warmtepompen >>

NPW Nieuws
09.10.2018
Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelen een warmtepomp met een vermogen van 25 megawatt. De warmtepomp gaat in 10 procent van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet in Utrecht voorzien.
06.09.2018
De bodemenergiebranche heeft samen met de warmtepompen-, de installatiebranche en overheid afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die (bodemgekoppelde) warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden.
31.08.2018
Met de Hybrid R32 City Multi brengt Alklima het eerste met koudemiddel R32 gevulde ‘hybride VRF’-systeem op de Nederlandse markt. Tot nu toe werd dit koudemiddel alleen in kleine splitsystemen toegepast.