Home

Nieuws

Eerste ‘hybride VRF’-systeem met koudemiddel R32 voor Nederlandse markt

31/08/2018

Met de Hybrid R32 City Multi brengt Alklima het eerste met koudemiddel R32 gevulde ‘hybride VRF’-systeem op de Nederlandse markt. Tot nu toe werd dit koudemiddel alleen in kleine splitsystemen toegepast.

R32 wordt door de meeste fabrikanten van warmtepompen en airconditioners beschouwd als het belangrijkste alternatief voor R410A. Dit koudemiddel gold jarenlang als ‘first choice’ voor klimaatsystemen gold. R410A heeft goede eigenschappen en is relatief veilig, maar heeft ook een groot nadeel: bij lekkage draagt het in sterke mate bij aan het broeikaseffect (de zogeheten GWP-waarde ervan bedraagt 2.088). Daarmee valt het middel niet onder (de tot nu toe bekende) toekomstige verbodsbepalingen die het broeikaseffect moeten beperken, maar het zorgt er wel voor dat het middel duurder wordt en minder duurzaam is.

Lees het hele artikel op de website van Vakblad Warmtepompen >>

NPW Nieuws
01.05.2019
Hier is iedereen die de warmtepomp een warm hart toedraagt van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.
26.04.2019
RVO.nl ontving 5.376 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ voorjaar 2019. Er is ruim € 4,8 miljard subsidie aangevraagd.
19.04.2019
In 2018 groeide het totaal aantal warmtepompen in Europese woningen – de ‘installed base’ – door tot 12 miljoen installaties. Dit blijkt uit voorlopige data die de European Heat Pump Association naar buiten heeft gebracht. Definitieve cijfers over 2018 worden over een maand gepubliceerd.