Home

Nieuws

BodemenergieNL mede ondertekenaar GreenDeal

06/09/2018

De bodemenergiebranche heeft samen met de warmtepompen-, de installatiebranche en overheid afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die (bodemgekoppelde) warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden.

Dat staat in de Green Deal “decentrale duurzame warmte- en koudetechnieken” die BodemenergieNL samen met collega branches en de overheid heeft afgesloten. Vandaag tekenden minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, BodemenergieNL-voorzitter Frank Agterberg, UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra en collega’s uit andere duurzame warmte- en koudebranches de Green Deal.

Bij deze gelegenheid opende Wiebes een praktijklokaal in Groningen voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal en als opmaat voor nog zes praktijklokalen voor warmtepompinstallateurs elders in Nederland.

Frank Agterberg ondertekent de GreenDeal namens BodemenergieNL

Opleidingsprogramma

Opleidingen staan centraal in de Green Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van het hele spectrum aan warmtepompen met lucht, bodem en (grond)water als duurzame bron van warmte en koude. Met water-water warmtepompen krijgt ‘bodemenergie’ haar gepaste aandacht in de praktijklocaties.

De vraag naar (bodemgekoppelde) warmtepompen neemt sterk toe.

De warmtepomp neemt gestaag de rol van de aardgasgestookte CV-ketel over. De groei van de vraag is al meer dan 50% per jaar en dat moet ook om aan de beleidsdoelstellingen van bijna 50% reductie van CO2-uitstoot in 2030 te gaan voldoen. Bodemenergie zit ook in de lift hoewel dit licht achter blijft bij lucht-warmtepompen, hoofdzakelijk vanwege de wat hogere aanschafprijs maar ook door een nog niet geheel door de markt geaccepteerd kwaliteitsborgingssysteem. De leveranciers zijn er helemaal klaar voor en door de extra opleidingscapaciteit zal ook de installatiebranche de ommezwaai kunnen gaan maken. De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

Breed draagvlak

De Green Deal Warmtepompen is een breed gedragen initiatief. Behalve het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, installatiekoepel UNETO-VNI en BodemenergieNL ondertekenen de provincie Zuid-Holland, Opleidingsfonds OTIB, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Nederland, Gasunie, Dutch Heat Pump Association, de brancheorganisatie voor koudetechniek NVKL, de verenigingen van leveranciers van biomassa-ketels NBKL en die van pelletkachels NBPI, de haarden- en kachelbranche NHK, Enpuls en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie NVDE de afspraken.

Alle ondertekenaars van de GreenDeal

Frank Agterberg aan het woord.
Vlnr: Nienke Homan (gedeputeerde energietransitie prov. Groningen), Frank Agterberg, Doekle Terpstra (voorzitter Uneto-VNI), minister Eric Wiebes.

NPW Nieuws
15.02.2019
Een buitenunit, prima, maar de buren mogen er niet te veel last van ondervinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil nu wettelijk vastleggen dat het geluid dat de buren bereikt niet boven de 35 dB uitkomt. De markt vindt de eis te streng.
11.02.2019
Warmtepompen, zonne-energie, van het gas af, waterstof... Wat moet je doen als nu je huidige, ouderwetse, cv-ketel stukgaat? We vragen het Lector Duurzame Energie Voorziening Richard van Leeuwen van de hogeschool Saxion.
04.02.2019
Nederland wil met een wijkgerichte aanpak van het aardgas af en daarom hebben gemeenten, woningcorporaties en omgevingsdiensten kennis nodig van alternatieven zoals de warmtepomp. Een eerlijk verhaal over prestaties, rendement én kosten is cruciaal voor het succes van de lokale warmtetransitie, vindt energieadviseur en docent van een nieuwe opleiding over warmtepompen Dick van ‘t Slot.